insucare powered

Verlengen van pensioenregeling: plan van aanpak

Waar moet u op letten bij uw pensioenverlenging?

Uw pensioenbeleid is een van de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde pensioenverlenging. Waarom heeft u een pensioenregeling voor uw personeel? Welke verwachtingen heeft u wat betreft kosten en uitkomsten? Wat verwacht u van de administratieve performance van de pensioenuitvoerder? Pensioenverlenging is het moment om dit soort zaken weer eens in gezamenlijkheid te bekijken.

Conclusie kan zijn dat het huidige pensioencontract wordt voortgezet, maar bij een andere pensioenuitvoerder omdat de nieuwe pensioenaanbieding niet voldoet. Of dat de huidige pensioenregeling op een aantal punten helemaal anders moet. En hoe communiceert u dit soort veranderingen met uw werknemers zonder dat er een conflict ontstaat?

Uw pensioen verlengen in 7 stappen

Om een pensioenverlenging gestructureerd aan te pakken, tuigt u een plan van aanpak op. De volgende zeven stappen kunt u zelf, maar uiteraard ook samen met ons in een adviestraject doorlopen.

Stap 1: Inventarisatie

De eerste stap begint met het inventariseren van de huidige regeling. In deze fase verzamelt u gegevens en stelt u zich vragen als:

  • Hoe zit de huidige regeling in elkaar? En wat zijn de achterliggende redenen waarom de huidige regeling destijds is gekozen?
  • Hoe is het personeelsbestand opgebouwd naar leeftijd, diensttijd, burgerlijke staat, sekse- verdeling, opleiding en inkomen?
  • Hoe verhouden de kosten van de pensioenregeling zich tussen de jongere en oudere werknemers? Past de berekening van de eigen bijdrage van de werknemers nog bij de ontwikkeling en de financiële positie van uw bedrijf?
  • Zijn de kosten over vijf jaar ook nog draagbaar voor het bedrijf?
  • Welke pensioenregelingen hebben vergelijkbare ondernemingen?


Stap 2: Analyse

In de tweede stap rekent u uitkomsten door en analyseert u alle gegevens die u verzamelt heeft in de inventarisatie. Het doel van deze analyse is om te achterhalen of de huidige pensioenregeling nog bij uw bedrijf past. Is dit het geval? Dan richt de pensioenverlenging zich op het verlengen van de huidige regeling bij de huidige uitvoerder of een nieuwe uitvoerder. Dit hangt af van het aanbod dat de huidige uitvoerder doet. Is dit niet het geval? Dan worden er verbeterpunten geformuleerd om aanpassingen door te voeren.

Stap 3: Alternatieven

Zijn er verbeterpunten of grondige aanpassingen nodig? Dan moet u alternatieven onderzoeken die een aanpassing in het pensioenbeleid onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan alternatieven die nodig zijn om de overgang van een eindloon naar een middelloonregeling mogelijk te maken. U onderzoekt dan bijvoorbeeld eigen werknemersbijdrage scenario’s, intrestscenario’s voor garantiekosten, en/of leeftijdsopbouw- of rendementsscenario’s.

Stap 4: Onderhandelen

Als het voorgenomen beleid is geformuleerd, is het van belang dat u de werknemersvertegenwoordiging zoals vakbond OR, PVT of PT objectief en feitelijk informeert. Vertrouwen is de sleutel tot succes. Werknemers hebben vaak ook hun wensen en deze wensen komen het beste tot hun recht als u deze naast uw mogelijkheden legt. Een dictaat van een van de partijen werkt contraproductief. Een herkenning en erkenning van elkaars belangen en mogelijkheden is de sleutel tot succes. Soms moet er water bij de wijn. Dit is dan niet anders.

Stap 5: Communicatie

Is er instemming van de werknemersvertegenwoordiging? Dan lijkt het een gelopen race. Dit is echter niet altijd het geval. Werknemers moeten namelijk alle afzonderlijk instemmen met de aangepaste pensioenregeling. Pensioen is een met emotie en beeld geladen arbeidsvoorwaarde. Veel mensen hebben er een mening over, weinigen hebben er verstand van. Een deskundige aan het woord laten over pensioen is ook niet altijd een succes, omdat deze veel vakjargon kan gebruiken. Werknemers geven dan vaak onomwonden aan dat ze het niet vertrouwen en  dan geldt het spreekwoord ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Als werkgever ben je dan vaak nog verder van huis.

Stap 6: Aanpassen pensioenovereenkomst

Een pensioenuitvoerder levert een pensioenovereenkomst meestal standaard bij de uitvoeringsovereenkomst mee. Er kunnen situaties zijn die niet in de pensioenovereenkomst worden besproken, zoals bij een overgangsmaatregel of compensatieregeling. De formulering van (een van) beide is een cruciaal onderdeel van de pensioenverlenging. De juridische borging van de afspraken in overeenkomsten, al dan niet ondertekend door de werknemer en zijn of haar partner zorgt voor toekomstige zekerheid voor de werkgever en werknemer.

Stap 7: Contract uitvoerder

De pensioenuitvoerder moet de afspraken volgens afspraak administreren. De vertaalslag van een pensioenovereenkomst naar correcte cijfers op de polis, verzekeringsopgave, werkgeversnota en werknemersbijdrage vergt kennis en ervaring. Een steeds wijzigend bestand met in- en uitdienstreders, salaris en parttime wijzigingen moet goed worden gevolgd om zo fouten uit de systemen te halen.

Hulp bij aanpak verlengen pensioenregeling

Als u bovenstaande zeven stappen van het plan van aanpak met zorg heeft doorlopen, is uw pensioencontract met succes verlengd. Twijfelt u over het uitvoeren van het plan van aanpak of één van de stappen ervan? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een adviesgesprek.

Afdrukken E-mailadres

Snel weten of u uw pensioenregeling moet verlengen?
Snel weten of u uw pensioenregeling moet verlengen? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl